SUP-festival, program

Program för Karlskrona SUP-festival under Karlskrona Skärgårdsfest.

Programmet tar nu under våren 2018 form och punkter läggs till så fort vi har aktiviteter klara.
Alla tider är under tiden då planering pågår ytterst preliminära, vi räknar med att dessa kan spikas i början av juli.

Fredag, 3 augusti.

Festivalens aktiviteter startar runt 12.

 • 12:00 – 17:00, prova på stående paddling som träningsform med professionell utrustning med CROSSWATER.
 • 12:00 – 17:00, prova på stående paddling hos Yster SUP på deras egendesignade brädor.
 • 14:00, sekretariat öppnar och registrering börjar.
 • 16:30, skepparmöte
 • 17:00 – 19:00, Svenska Mästerskapen. Långdistans cirka 10 km, ungdom 3 km.
  I år även öppen klass på långdistans!

Lördag, 4 augusti

 • 08:45, sekretariat öppnar och registrering börjar.
 • 09:30, skepparmöte – teknisk distans
 • 10:00 – 17:00, prova på stående paddling som träningsform med professionell utrustning med CROSSWATER.
 • 10:00 – 17:00, prova på stående paddling hos Yster SUP på deras egendesignade brädor.
 • 10:00 – 12:00, Svenska Mästerskapen. Teknisk distans, 3 km, ungdom 800 meter.
 • 12:30 – 13:00, prova på SUP-fitness med Anna ifrån SUPerGYM
 • 13:00 – 14:00, Borgmästaren – en öppen tävling där alla kan delta
 • 14:30 – 15:15, prova på SUP-yoga med Anna ifrån SUPerGYM
 • 14:30, skepparmöte – teknisk sprint
 • 15:00 – 17:00, Svenska Mästerskapen. Teknisk sprint 500 meter, ungdom cirka 300 meter.
 • 16:00 – 17:00, prova på SUP-fitness med Anna ifrån SUPerGYM. Anna kör två pass på vardera 20 minuter under denna timma.

Observera att mindre justeringar i programmet kan behöva göras på grund av väderförhållanden och antal deltagare i tävlingarna.